Τιμές Υπηρεσιών Διαχείρισης Κτιρίων

1-5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ35€/μηνιαίως
6-10 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ50€/μηνιαίως
11-15 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ65€/μηνιαίως
15 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩ80€/μηνιαίως

*Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
*Σε περίοδο προσφορών οι τιμές αυτές προσαρμόζονται στα εκπτωτικά μας πακέτα.