Η Clean Fighters Services αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διεξαγωγής κοινοχρήστων. Το λογισμικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε επιλέξει ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Η έκδοση κοινοχρήστων συνιστά βασική λειτουργία των καθηκόντων του διαχειριστή, επομένως το πρόγραμμα έχει επιλεγεί ώστε να ανταποκρίνεται στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας.

 Το λογισμικό πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει στην Clean Fighters αποτελεί βασικό εργαλείο διεκπεραίωσης των εργασιών μας, οργανώνοντας την εταιρεία σε κάθε επίπεδο και καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα εργασιών όπως:

 • Έκδοση κοινοχρήστων.
 • Καθαρισμός των πολυκατοικιών.
 • Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα.
 • Κεντρική και αυτόνομη θέρμανση.
 • Παρακολούθηση των ημερομηνιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων.
 • Παρακολούθηση των εξοφλήσεων.  
 • Πραγματοποίηση πληρωμών.

Τα έντυπα των κοινοχρήστων παρέχουν λεπτομερή ανάλυση κάθε οικονομικής κίνησης. Η λεπτομερής περιγραφή των μηνιαίων δαπανών στα κοινόχρηστα αποτελεί βασικό αποδεικτικό της ορθής διαχείρισης του κτιρίου, χωρίς να αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης σε ενοίκους και ιδιοκτήτες, κατοχυρώνοντας παράλληλα και την αξιοπιστία της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, μέσα από την πλατφόρμα λειτουργίας του, το λογισμικό πρόγραμμα κοινοχρήστων επιτρέπει στο διαχειριστή της εταιρείας:

 • Την καταχώρηση των κτιρίων – διαμερισμάτων, ενοίκων – ιδιοκτητών, χωρίς κανένα περιορισμό.
 • Την οικονομική διαχείριση με παρακολούθηση εισπράξεων/οφειλών.
 • Τη δυνατότητα ανάθεσης σε εισπράκτορα & τήρηση των υπολοίπων μέχρι την τελική εξόφληση.
 • Την καταγραφή των δαπανών του κτιρίου.
 • Τη δυνατότητα ορισμού των κατηγοριών των δαπανών με ταυτόχρονο παραμετρικό ορισμό του υπολογισμού τους.
 • Τον υπολογισμό των κοινοχρήστων.
 • Την έκδοση της συγκεντρωτικής κατάστασης.
 • Την έκδοση ειδοποιητηρίων με ανάλυση των εξόδων του κάθε διαμερίσματος.
 • Τη διαχείριση δραστηριοτήτων όπως η υπενθύμιση των εισπράξεων.

Οι διαχειριστές της εταιρείας μας λαμβάνουν την απαραίτητη κατάρτιση μέσα από την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και βίντεο για τη διαδικασία έκδοσης κοινοχρήστων. Φροντίζουμε για τη συστηματική ενημέρωση τόσο του προσωπικού, όσο και της συνεχούς αναβάθμισης του λογισμικού μας προγράμματος και των υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις.